Türkiye Z Kuşağı Son Teknoloji İstiyor

Türkiye Z Kuşağı Son Teknoloji İstiyor

Teknoloji odaklı bir düşünce yapısı geliştiren Z kuşağı, iş dünyasına yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor. Dell Technologies’in gerçekleştirdiği küresel araştırmaya göre, 1996 yılından sonra doğan ve Y Kuşağının ardından gelen Z Kuşağı, derin bir evrensel teknoloji anlayışının yanı sıra teknolojinin çalışma ve yaşama biçimlerimizi dönüştürme potansiyelinin de farkında.

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına bakıldığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıktığını dile getiren Dell EMC Türkiye Genel Müdürü Sinan Dumlu şu değerlendirmeyi yapıyor: “Dünya çapındaki yaşıtlarına kıyasla çok daha özgüvenli ve teknolojiye meraklı bir nesil Türkiye’de ortaya çıkıyor. Onlar için en son teknolojilerle çalışmak çok önemli ve belirleyici rol üstleniyor. İnsanların makinelerle birlikte entegre olarak çalışacağını düşünen bu nesil, kişisel veri güvenliğini de oldukça önemsiyor. Dijital dönüşüm ile birlikte yepyeni bir alanda rekabet edecek şirketlerin bu yeni çalışan nesline de uyum sağlaması rekabette ayakta kalmasının temellerinden birini oluşturuyor.

Dimensional Research tarafından Dell için Ağustos-Eylül 2018 arasında dünya çapında 17 ülkede 12 binden fazla lise ve lise sonrası okullara devam eden öğrencilerle yapılan çalışmanın Türkiye sonuçlarında öne çıkanlar şu şekilde sıralanıyor:

TEKNOLOJİYİ GELİŞTİREN TARAF OLMAK İSTİYOR
Ülkemizdeki Z kuşağının %57’si dünya ortalamasını aşarak araştırma ve geliştirme gibi teknolojinin geliştirildiği alanlarda çalışmak istiyor. Türkiye’deki öğrencilerin %86’sı en son teknolojilerle çalışma konusunda ilgi göstererek tüm dünyadaki akranlarını geride bırakırken, ABD’deki akranlarına (%68) büyük fark attılar. Türkiye’deki Z jenerasyonunun %66’sı aynı koşulları sunan bir iş yerinde sağlanan teknolojinin iş tercihinde önemli yeri olduğunu belirtirken bu oran Amerika Birleşik Devletleri’nde yalnızca %37.

TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞINDA KENDİMİZE GÜVENİMİZ DÜNYA ZİRVESİNDE
Türkiye’deki Z jenerasyonu, teknoloji okur yazarlığı düşünüldüğünde yeni teknolojileri iş ve özel yaşamına entegre etmede %47 oranında mükemmel olduğunu düşünüyor. İngiltere’deki akranlarının ise yalnızca %30’u aynı şekilde düşünürken, dünya ortalaması %33. Türkiye’deki Z jenerasyonunun %57’si, okuldan mezun olduğunda işe girerken çalışanlarda aranan teknoloji yetenekleri konusunda kendine güveniyor. Fransa’da bu oran yalnızca %40. Ancak Türkiye’deki her iki Z jenerasyonuna dahil olan gençten biri okul bitip, işe başladığında çalışmadan tecrübe edinmek mümkün olmadığı halde çalışanlardan tecrübe istenmesinden endişe ediyor

HER 3 GENÇTEN 1’İ VERİ ANALİZİNDE MÜKEMMEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Veri analizi ve sonuçları değerlendirme yeteneklerinde de Türkiye’deki gençlerin %32’si mükemmel olduğunu düşünürken, dünya ortalamasını (%23) geride bırakıyor. Makinelerin yapabileceği çözümleri düşünebilme ve ifade etme konusunda da Türkiye’deki gençler %27 ile dünya ortalamasının (%20) ve ABD’deki akranlarının (%19) üzerinde görüş veriyor.

MAKİNELERLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ
Türkiye’deki Z jenerasyonunun %53’ü insan ve makinelerin entegre bir ekip olarak çalışmasını bekleyerek bu alanda dünyanın en iyimser kitlesini oluşturdular. Bununla birlikte Türkiye’deki Z jenerasyonunun %43’ü 2030 yılında müşteri hizmetleri işinin yerini teknolojiye bırakacağını düşünüyor.

EBEVEYN YA DA ARKADAŞLARDANSA YOUTUBE’A GÜVENİYORUZ
Dünya çapında Z jenerasyonu, ilk kez bir şey yapmaya ihtiyaç duyduklarında değişik gruplardan tavsiyeler almayı tercih ediyorlar. İngiltere’de ebeveynlere ya da daha yaşlı insanlara danışılırken, Fransa’da arkadaşlara güveniliyor. Türkiye’de ise Z jenerasyonu ilk kaynak olarak ve iş yerinde bir ihtiyacı olması durumunda YouTube videolarını tercih edeceğini belirtiyor.

VERİ GÜVENLİĞİNİ EN ÇOK BİZ ÖNEMSİYORUZ AMA DİKKAT ETMİYORUZ
Teknolojiyi kullanırken kişisel verinin güvenliği Türkiye’deki Z jenerasyonu için (%61) dünya ortalamasının (%44) üzerinde önem taşırken, sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmede (%61) ortalamanın (%72) gerisinde kalıyor.

İŞ ARKADAŞLARIMIZLA TELEFONDA İLETİŞİM KURMAYI TERCİH EDİYORUZ
Türkiye’deki Z jenerasyonu iş arkadaşı ya da yöneticisiyle telefonda (%38) iletişim kurmayı tercih ederken, dünya ortalaması yalnızca yüzde 21. ABD’de bu oran %11’e kadar düşüyor. Dünyadaki Z jenerasyonun %43’ü, ABD’deki aynı jenerasyonun %47’si yüz yüze görüşmeyi tercih ederken, Türkiye’de bu oran sadece %31.