Telekom Sektörü Gelecek Üç Yıl İçin İddialı

Telekom Sektörü Gelecek Üç Yıl İçin İddialı

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG’nin yaptığı ‘Telekomünikasyon CEO Araştırması’, telekom sektörünün gelecek 3 yılına ışık tuttu. Araştırmaya katılan sektördeki üst düzey yöneticilerin neredeyse tamamı (%99), yeni teknolojileri göz önünde bulundurarak, şirketleri için yakın gelecekte büyüme konusunda ümitli olduğunu söyledi. Yine katılımcıların %96’sı, gelecek 3 yılda telekomünikasyon sektörünün büyüme göstereceğinden emin olduklarını dile getirdi.

Araştırmaya dünyanın önde gelen 82 telekom şirketinin CEO’su  katıldı. Katılımcı firmaların üçte ikisinin yıllık kazancı 1 milyar dolar ve üzerinde. KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, ekonomik gelişmelerin ve yeni teknolojilerin, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme beklentilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Ercin, “Telekom CEO’ları şirketlerinin büyüme kabiliyetine güveniyor. Özellikle stratejik ortaklıklar ve birleşme-satın almalar yoluyla gerçekleşecek büyüme trendinin birkaç yıl süreceğine inanıyorlar.” diye konuştu.

TEHDİT DEĞİL FIRSAT

Araştırmaya katılan sektör yöneticilerinin %99’u, teknolojik bozulmayı tehdit yerine şirketleri için fırsat olarak görüyor. Katılımcıların %94’ü, rakiplerinin yarattığı yıkımı beklemektense, şirketlerinin sektörü yıkacak hamleler yaptığına inanıyor. CEO’lara göre değişen teknoloji ve müşteri talebi yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G gibi alanlarda yeni ürün ve hizmet imkanları oluşturuyor.

BÜYÜME STRATEJİLERİ

Araştırmaya göre telekom yöneticilerinin %65’i stratejik ittifaklar aracılığıyla, %41’i birleşme ve satın almalar yoluyla, %39’u da organik büyüme yoluyla şirketlerini büyütmeyi ve sektördeki paylarını artırmayı planlıyor. Araştırmaya katılan CEO’lar, büyümenin karşısındaki en önemli 3 tehdidi, yetenek, operasyon ve siber güvenlikle ilgili riskler olarak sıralıyor. CEO’lara göre yetenekle ilgili riskler, şirketlerin yeni teknolojiler konusunda uzmanlık sahibi profesyonelleri işe alma sürecinde karşılaştığı rekabetten kaynaklanıyor. Operasyonel risklerin de telekomünikasyon sektörünün dışındaki şirketlerden gelen rekabetle birlikte arttığı gözleniyor.

SİBER SALDIRI AN MESELESİ

Araştırmaya katılan her 10 CEO’dan 4’ü, şirketlerinin bir siber saldırı veya veri ihlali yaşamasının bir olasılıktan ziyade “an meselesi” olduğunu düşünüyor. Siber güvenlik endişeleri büyük ölçekli telekomünikasyon şirketlerinde daha ön planda.

EN BÜYÜK ZORLUK MİLENYUM KUŞAĞI

Müşteri deneyimi, telekom sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin en fazla odaklandığı konuların başında geliyor. Araştırmalar, en yaşlısı 35 yaşını geçen Milenyum Kuşağı’nın, gelecek 10 yılda telekom firmalarının en büyük ve en karlı müşteri segmentini oluşturacağını gösteriyor.

Araştırmaya katılan CEO’ların %46’sı, Milenyum Kuşağı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda şirketlerinin karşılaştığı en büyük  sorunun, bu müşterilerle ilişki kurabilen yöneticiler bulmak olduğunu belirtiyor. Yine katılımcıların %43’ü, Milenyum Kuşağı’nın ihtiyaçlarının nasıl farklılaştığını anlamakta güçlük çektiklerini vurguluyor.K

Araştırmada öne çıkan bazı satırbaşları şöyle:

  • Araştırmaya katılan CEO’ların %87’si, siber güvenlik uzmanlarını, büyüme için önemli görüyor.
  • Katılımcıların %57’si, şirketlerinin dijital dönüşüm programı için yaptığı yatırımların getirisinin 12 içinde alınmaya başlanacağını düşünüyor.
  • Katılımcıların %70’i, yetenek yatırımı kapsamında personel sayılarının %5 oranında büyüyeceğini öngörüyor.
  • Telekom CEO’larının %44’ü,yapay zeka teknolojisinin gelecek 3 yılda şirketlerinin gelir artışını hızlandıracağını düşünüyor.