TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. BİR YAŞINDA

“YHT’LERLE GÜNDE 25 BİN, KONVANSİYONEL TRENLERLE 45 BİN, MARMARAY’LA 200 BİN YOLCU TAŞIYORUZ. 2023 YILINDA TÜRKİYE’DEKİ YÜK TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 15’İNİN, YOLCU TAŞIMACILIĞININ YÜZDE 10’UNUN DEMİRYOLUYLA YAPILMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ.”

Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi kapsamında TCDD yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda TCDD Genel Müdürlüğü “Demiryolu Alt Yapı İşletmecisi” olurken, yeni kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş. ise “Demiryolu Tren İşletmecisi” olarak hizmet vermektedir. TCDD Taşımacılık A.Ş. birinci yılını bu ay doldurdu. Şirketin Kurucu Genel Müdürü Veysi Kurt ile bir yılın kısa bir değerlendirmesini yaparken, önümüzdeki yıllara dair kurumun, yolcu ve yük taşımacılığı ile lojistik hizmetleri hakkındaki hedeflerini sorduk.

Demiryolu taşımacılığının serbestleşmenin üzerinden bir yıl geçti, TCDD Taşımacılık AŞ’yi tanıtır mısınız?
01 Ocak 2017 tarihinden itibaren sektörümüzde yeni bir döneme adım atıldı. Tabii bu yeni döneme geçiş için uzun yıllar yapılan bir hazırlık ve planlama dönemi yaşadık. Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının bir parçası olarak başlatılan demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ve rekabete açılmasının hukuki temelini oluşturmak amacıyla,  01 Mayıs 2013 tarihinde 6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun kabul edildi ve bu kapsamda TCDD Genel Müdürlüğü “Demiryolu Alt Yapı İşletmecisi”, TCDD Taşımacılık AŞ ise “Demiryolu Tren İşletmecisi” olarak yeniden yapılandırıldı.

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin görev alanı;  yük ve yolcu taşımacılığının gerçekleştirmesi, lojistik hizmetleri, feribot işletmeciliği ile çeken/çekilen araçların temin ve bakımının sağlanması olarak belirlendi.

Bu görev alanı içerisinde, yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler ve ayrıca kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray’ın işletmeciliği TCDD Taşımacılık AŞ’nin sorumluluğuna verildi.

Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesinden ne anlamamız gerekiyor?  Demiryolu sektöründe nasıl bir değişimin kapıları açıldı? 
Türkiye Demiryolu Ulaştırılmasının serbestleştirilmesi ile yeni süreci düzenlemek üzere, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ dışında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın içindeki bazı kurumlar da yeniden yapılandırıldı.

Yeni DDGM ve Kombine ve Tehlikeli Mallar Genel Müdürlüğü gibi düzenleyici yeni kurumlar kuruldu. Demiryolu taşımacılığındaki devlet tekeli sona ererek özel sektörün de Türk Demiryolu altyapısı üzerinde işletmecilik yapma imkanı oluşturuldu.

DDGM’nin yaptığı düzenlemeler çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğü 2017 yılı “Şebeke Bildirimi” yayınladı. Şebeke bildirimi kapsamında Şirketimiz ile TCDD arasında “Altyapı Erişim Sözleşmeleri” imzalandı.

Serbestleşme ile özel sektörün kendilerine ait araç, personel ile yük ve yolcu taşımacılığı yapabilmelerine imkân sağlandı. Böylece devlete ait TCDD Taşımacılık AŞ ile ve özel sektöre ait operatörlerin aynı demiryolu ağı üzerinde eşit koşullarda işletme yapabilmeleri sağlanarak rekabetin önü açılmış oldu.

Serbestleşme sonrasında, özel sektörün “Demiryolu Tren İşletmecisi”  olabilmek için öncelikle sertifikasyon ve lisanslama işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.  Bu süreçleri tamamlayan şirketler kendilerine ait personel,  tren ve vagonla işletmecilik yapabileceklerdir.

Bugün itibariyle TCDD Taşımacılık dışında,  yük taşımacılığı yapmak üzere özel sektöre ait iki operatör lisans almış, emniyet yönetim sistemlerini kurmuş ve işletmeye başlamıştır.

TCDD Taşımacılık olarak, rekabete açılan bu alanda özel sektörümüzle yapıcı bir rekabet ve işbirliği içerisinde birlikte büyümeyi, gelişmeyi demiryolu sektörümüzün dünyanın en büyük ilk onu arasında yer almasını hedefliyoruz.

Şirketinizin örgüt yapısından da söz eder misiniz?
Şirketimiz, taşımacılık sektöründe karlılık ve verimlilik ilkelerine göre faaliyetlerini yürütmek amacı ile yolcu taşımacılığı, lojistik ve araç bakım ana birimleri şeklinde yapılandırıldı.

Merkezde, 11 daire başkanlığı ve 4 danışma birimi,

Taşrada, YHT ve Marmaray olmak üzere iki işletme müdürlüğü ve 7 bölge koordinatörlüğü şeklinde örgütlendi.

Bu bölge koordinatörlüklerinde doğrudan merkeze bağlı olarak,  7 merkezde Lojistik, Yolcu Taşımacılığı ve Araç Bakım Servis Müdürlükleri teşkilatlandı.

Organizasyon yapısı, mümkün olduğu kadar sade ama etkin ve verimlilik amaçlanarak oluşturuldu.

TCDD Taşımacılık olarak rekabet koşullarına uyum için izlediğiniz politikalar konusunda bilgi verir misiniz?
Serbestleşme, 161 yıllık demiryolu tarihimizde önemli bir milattır. Ancak, bununla ortaya konulan kriterleri, planları, programları vb. hayata geçirmenin önemli olduğu düşüncesiyle yeni örgüt yapısının, örgüt kültürünün oluşturulması en başta yeni bir yönetim ve bakış açısının tüm paydaşlar tarafından özümsenmesi ile gerçekleşeceğinin bilincindeyiz.

Biz de yeni yönetim anlayışının özümsenmesi, zihniyet değişiminin sağlanması için tüm paydaşlarımızla paylaşıma, dayanışmaya ve işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirilmesi için çaba göstermemiz gerektiğinin farkındayız.

Çalışmalarımızı çözüm odaklı yürütmeye ve yöneticilerimizin klasik yönetim anlayışında değil, modern ve ticari işletmecilik ortamının gerektirdiği liderlik anlayışı içerisinde oluşması isteğindeyiz. Bu çerçevede, 12 bin kilometrelik demiryolu ağımızın her noktasında görev alan arkadaşlarımızın “ben” değil, “ biz” anlayışı içerisinde, talimatlara harfiyen uyarak, işbirliği ve iyi niyetle ülkemize ve sektörümüze hizmet etmeye devam etme beklentimizi her fırsatta vurgulamaya çalışıyoruz.

Son bir yılda bazı hatlarda yaşadığımız kısıtlamalara karşın yolcu ve yük taşımacılığında başardığımız artışlar, maliyetlerdeki düşüşler bizi cesaretlendirmiş, şevkle çalışmalarımıza devam etmemiz gerektiği duygusu oluşturmuştur.

Daha da somutlaştırmak gerekirse yük taşımacılığı konusunda son bir yıldır nasıl bir politika izliyorsunuz?
Halen demiryolu yük taşıma potansiyelimizi en iyi şekilde kullanabilmek amacıyla, müşterilerimizle yakın işbirliğine ve uygulamalarımızla paydaşlarımıza cesaret vermeye önem veriyoruz.

Bu kapsamda, Türkiye ve Avrupa ülkeleri ile Türkiye üzerinden doğu-batı transit trafiği için ihracat ve ithalat trafiğinin birim fiyatlarında yüzde 10 – 20 indirim uygulamaya başladık.

Yük taşıma hedeflerine ulaşmak için yeni eşya tarifesi oluşturarak, büyük miktarda taşımayı gerçekleştirecek müşterilerimizle uzun süreli ve taahhütlü protokollerle tarife kolaylıkları sağlamaya çalışıyoruz.

Ayrıca, uyguladığımız taşıma tarifelerimizi pazara göre belirleyerek, esnek işbirliği koşulları oluşturmaktayız. Taşıma potansiyeli yüksek olan organize sanayi bölgeleri, büyük sanayi kuruluşları, liman ve iskeleler gibi yük taşıma merkezlerini iltisak hatları ile ana demiryoluna bağlanması yönünde çaba gösteriyoruz.

Konteyner taşımalarında klasik yüklerimiz yanında katma değeri yüksek sanayi ürünlerini taşımak için çalışmalar yapıyoruz.

Bulgaristan, Avusturya, Azerbaycan ve Kazakistan Demiryolları ile yaptığımız protokollerle uluslararası pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.

Hükümetimizin taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm politikaları çerçevesinde bizler de misyon ve vizyonumuzu buna uygun belirliyor, 25 milyon kilometre karelik bir hinterlantta dünya standartlarında tren işletmeciliği yapmayı hedefliyoruz.

Yüksek hızlı trenler, konvansiyonel trenler, Marmaray ve yakında işletmeye alınması beklenen Başkentray’ın da işletmeciliği Şirketinizin sorumluluğunda. Yolcu taşımacılığı konusunda bilgi verir misiniz?
Halen, yüksek hızlı trenlerimizde günde 25 bin, konvansiyonel trenlerle 45 bin, Marmaray’la 200 bin yolcuyu taşıyoruz.

Hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek, ileri demiryolu teknolojisini iletişim ve bilişim teknolojisindeki gelişmelerden daha fazla yararlanmasını sağlamak üzere, yolcu taşımacılığında da önemli atılımlar gerçekleştiriyoruz. Değişen piyasa koşulları, teknoloji alanındaki gelişmeler, sosyal ve ekonomik alanda yaşanan değişimler sonucunda elektronik yolcu bilet sistemi projesini hayata geçirdik.

Vatandaşlarımızın gişelere gelmeden bulundukları yerden bilet almalarını sağlamak amacıyla internet, çağrı merkezi ve mobil uygulamaları daha etkin hale getirdik. Bu sayede akıllı sistemlerle yaptığımız bilet satışı toplam satışın içerisindeki payı YHT için yüzde 73’ e ulaştı ve gişelerde ortaya çıkan bekleme süreleri azaldı.

Öte yandan, yüksek hızlı tren filomuz genişleyerek 19’a çıktı. İlave yeni setlerin temin edilme çalışmaları da halen sürmektedir.