Savunma Sanayi Milli Projelerle Büyümeye Devam Ediyor

Savunma Sanayi Milli Projelerle Büyümeye Devam Ediyor

Türkiye’de, yerli ve modern savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu amacıyla 1985 yılında Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (SAGEB) kurulmuştu. Daha sonra yapısı değiştirilerek adı Savunma Sanayii Müsteşarlığı olan kurum, 2000’li yıllara kadar, yerli ve lisanslı birçok harp aracının üretilmesine yön; teknoloji transfer ofisi ve off-set projelerine hayat verdi. Eş zamanlı olarak, ülkeler arası F-35, A400M gibi çok katılımlı projelere dâhil olmak arzusu ile tasarım ve kısmi tasarım faaliyetlerine öncülük etmeye başladı.

Türk Savunma Sanayii, 2000’li yıllarda gelişmeye ve büyümeye devam etmek amacıyla yurt dışı pazarına yöneldi. Teknolojiye hâkim üretim kabiliyetleri, dış pazarlara açılmaya imkân sağladı. Günümüze gelindiğinde ise Türk Savunma Sanayii, güçlü alt yapısı sayesinde istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ GÜÇLÜ DİNAMİKLERLE BÜYÜYOR

Türk savunma sanayiinin son yıllardaki başarısı ve gelişimi sektör verilerine de yansımış durumda. 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayı 700’e yaklaştı. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken gelinen noktada yaklaşık 11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. Söz konusu rakamın ihale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında 75 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşılacağı öngörülüyor.

Türk Savunma ve Havacılık Sanayiinin 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatı, 2018 yılında 2 milyar 188 milyon dolara çıktı. 2002 yılında 1 milyar dolar olan ciro rakamı, 2018 yılında 8 milyar 760 milyon dolara yükseldi. Bununla birlikte neredeyse yok düzeyinde olan Ar-Ge harcaması da 1 milyar 448 milyon dolara çıkmış durumda. Bu rakamların yansıması olarak bugün dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 Türk firması yer alıyor.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN BAŞLICA ÖNEMLİ PROJELERİ

ALTAY TANKI

Ülkemizin modern ana muharebe tankı ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkan ALTAY Projesi’nde ilk yerli ana muharebe tankı tasarlandı ve geliştirildi. 250 adet ALTAY tankının seri üretimi için sözleşme imzalandı. Yine askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin meskûn mahal ve kırsal alanlar dâhil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına cevap veren, yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip Kirpi, Kirpi II, Cobra II, Ejder Yalçın, Pars, Vuran gibi çeşitli konfigürasyonlardaki zırhlı araçlar da artık Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli olarak üretiliyor.

MİLGEM’LER GÖREVDE

Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemisi olan MİLGEM projesinde ilk iki gemi TCG Heybeliada ve TCG Büyükada Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girdi. Geçici kabulü yapılmış olan TCG Burgazada’nın kesin kabulü ve hâlihazırda testi sürdürülmekte olan 4. Gemi TCG Kınalıada’nın geçici kabulü de bu yıl gerçekleştirilecek.

DENİZALTI TEKNOLOJİSİNE YERLİ AŞISI

Düşman kontrolündeki denizlerde uzun süre harekât yapabilecek Yeni Tip Denizaltıların azami yerli katkı ile Gölcük Tersanesinde inşa edilerek denizaltı inşası, entegrasyonu ve sistemleri konusunda bilgi birikimi ve tecrübe sağlanması hedefiyle ilk yeni tip denizaltının inşasına başlandı. 2022 yılında Deniz Kuvvetleri’ne teslim edilmesi hedefleniyor.

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Projeyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2030’lu yıllardan sonraki muharip uçak ihtiyacının yurt içinde özgün tasarım modeli ile karşılanması amaçlanıyor. Yerli sanayinin azami düzeyde kullanılarak özgün tasarım faaliyetlerinin tamamlanması hedefleniyor.  

EĞİTİM UÇAKLARI: HÜRKUŞ VE HÜRJET

Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi “HÜRKUŞ” kapsamında 2 adet prototip uçak Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. HÜRKUŞ, Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi’nden tip sertifikası alan ilk Türk uçağı olup, küresel sivil ve askeri havacılığın gelişen eğitim uçağı ihtiyaçlarına cevaben tamamen özgün olarak tasarlanıp geliştirildi. Sayısal kokpitli versiyonu olan HÜRKUŞ-B’nin seri üretim faaliyetleri ile silahlı versiyon HÜRKUŞ-C’nin çalışmaları devam ediyor. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı kapsamında ise HÜRJET projesi başlatıldı.

TÜRKİYE, İHA VE SİHA’LARIYLA DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINDA

Daha önce tamamen yurt dışına bağımlı olunan insansız hava araçları artık yerli olarak tasarlanıyor ve üretiliyor. Taktik ve operatif sınıftaki İHA’lar BAYRAKTAR TB2 ve ANKA’lar silahlı ve silahsız versiyonlarıyla gece ve gündüz, kötü hava şartları da dâhil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı, gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevleri icra ediyor. Ayrıca dünyada kendi sınıfında hem en iyisi olacak hem de dünyada bu teknolojiyi geliştirebilen 3 ülkeden biri haline geleceğimiz AKINCI İHA projesi başlatıldı. AKINCI İHA çok daha fazla faydalı yük taşıyabilecek.

ÖZGÜN HELİKOPTER GÖKBEY

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ihtiyaç sahibi makamların eğitim helikopteri ve hafif sınıf genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla en zorlu iklim şartları ve coğrafyada, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şeklide faaliyet gösterebilen bir helikopterin, milli imkân ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanması ve üretilmesine yönelik GÖKBEY Özgün Helikopter projesi başlatıldı.

ATAK VE AĞIR SINIF TAARRUZ HELİKOPTERİ

Güvenlik güçlerinin “Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri” ihtiyacının karşılanması için geliştirilen ATAK helikopterinin üretimi devam ediyor. ATAK’a göre daha fazla faydalı yük taşıyabilen, son teknoloji hedef takip ve görüntüleme sistemleri, elektronik harp sistemleri, navigasyon sistemleri, haberleşme sistemleri ve silah sistemleri ile donatılmış yeni bir taarruz helikopter platformunu tamamen yerli geliştirmek hedefiyle başlatılan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesinde sözleşme imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor.

GELECEĞİN SİLAH SİSTEMLERİ: LAZER VE ELEKTROMANYETİK

Geleceğin silah sistemleri olan lazer ve elektromanyetik silahlarda çalışmalar sürüyor. Şahi 209 ve TUFAN elektromanyetik silahlar ile Aselsan LSS ve IŞIN lazer silahlarının test atışlarını başarıyla gerçekleştirildi. Türkiye, bu alanda dünyada çalışma yapan sayılı ülkeler arasında yer alıyor.

UYDU PROJELERİ

Dünya üzerinde herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyacak, aynı zamanda orman alanlarının kontrolü, kaçak yapılaşmanın takibi, doğal afet sonrası en kısa sürede hasar tespiti, ürün rekolte tespiti, coğrafi harita verilerinin üretilmesi gibi pek çok sivil faaliyet alanında da görüntü ihtiyacını karşılayacak GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2 uyduları fırlatılarak yörüngeye yerleştirildi. Ayrıca Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesi başlatıldı.

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Orta ve yüksek irtifa füzeleri ile uçakları aşarak gelen tehditleri alçak irtifada tespit, teşhis ve tahrip ederek kara birliklerinin hava savunmasını sağlamak için KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemimizi geliştirildi ve seri üretime geçildi. Askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunması amacıyla hava araçlarına, seyir füzelerine, havadan karaya atılan füzelere ve insansız hava araçlarına karşı alçak irtifa için Hisar-A ve orta irtifa için Hisar-O hava savunma sistemleri geliştirildi. Atış test faaliyetleri süren bu sistemlerden Hisar-A’nın 2021’de, Hisar-O’nun 2022’de teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ihtiyacının tamamen yerli olarak karşılanması için SİPER projesi başlatıldı.

İNSANSIZ KARA ARAÇLARI PROJELERİ

Hafif, orta ve ağır sınıf olmak üzere üç ayrı kategoride insansız kara araçları projeleri başlatıldı. Uzaktan Kumandalı Araç Platformu (UKAP) 2019 yılı içinde ilk kez envantere girecek. Geliştirilen İnsansız Ejder Yalçın, Tarantula, Ankebot gibi uzaktan komutalı atış sistemlerine sahip insansız kara araçlarının test ve kabiliyet artırımı çalışmaları devam ediyor. Ayrıca düşük ağırlıkta keşif gözetleme, haritalama ve KBRN modüllerine sahip atılabilir insansız kara araçları çalışmaları da sürdürülüyor.

YERLİ VE MİLLİ 4,5 G BAZ İSTASYONU ULAK

Artan askeri ve sivil veri haberleşmesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4G haberleşme sistemi milli yazılım ve donanım bileşenlerinin geliştirilmesi hedeflenmekte olup 4G teknolojilerine yönelik milli imkân ve kabiliyetler artırılarak mobil haberleşme teknolojilerine yönelik dışa bağımlılığın azalması bekleniyor. ULAK Projesi ile geliştirilen baz istasyonları,  ülke çapında hizmet vermeye başladı.

MİLLİ PİYADE TÜFEĞİ MPT-76

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin isterleri ve taktik sahanın gerekleri doğrultusunda, her türlü arazi ve iklim koşulunda sorunsuz bir biçimde hizmet verebilecek piyade tüfekleri tamamen yerli ve milli imkânlarla tasarlanıp üretildi. MPT-76 tasarımı temel alınarak üretilen çeşitli varyasyonlarının yanı sıra bu tüfeklerle uyumlu, gece ve gündüz harekât etkinliğini sürdürmek gibi ek faydalar sağlayan cihazlar da geliştirildi.