Limanlarda Tek Pencere Sistemi Başlıyor

Limanlarda Tek Pencere Sistemi Başlıyor

Limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan “Liman Tek Pencere Sistemi”nin ülke çapında hizmete sunuldu.

Limanlarda hayata geçirilen uygulama, gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlıyor.

Sistem kapsamında deniz ticaretinin kolaylaştırılmasının ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığı sistem sayesinde, limanlardaki işlemlere ilişkin tek pencereden girilecek veriler, bakanlıklarca ortak kullanabilecek. Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran’da pilot uygulaması başlayan Liman Tek Pencere Sistemi‘nde ortaya çıkan aksaklıkların da giderildi.

Sisteme ileriki dönemlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının da ilerleyen zamanlarda entegre edilecek. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacak. Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimler, tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacak. Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması mümkün hale gelecek.