İnternetten Beklenti: Eğitim ve Sağlığa Kolay Erişim

İnternetten Beklenti: Eğitim ve Sağlığa Kolay Erişim

İnternetsiz bir yaşamın artık düşünülemediği günümüzde, internetten beklentiler çeşitli araştırmaların konusu oluyor. Yapılan son araştırmaya göre ise internetten en büyük beklentilerin, internetsiz dönemlere göre değişmediği görülüyor. İnternetin yaşamımızda olmadığı günlerdeki gibi eğitim ve sağlığa kolay erişim isteği; bugün internetten de en büyük beklenti olarak öne çıkıyor.

İnternetin 30. yıl dönümünü kutlamak üzere, Cisco internetin kazanımları ve internetten beklentiler üzerine Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan 11 binin üzerinde katılımcı ile kapsamlı bir anket gerçekleştirdi. Belçika, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, Hollanda, Lüksemburg gibi 13 ülkeden katılımcıların dahil olduğu anket, insanların internetin geleceği hakkındaki istekleri internetin toplum için yapabileceklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre gelecek yıllarda internetten beklentilerini paylaşan anket katılımcıları, ilk olarak %63 oranla ‘eğitime daha kolay erişim’i arzuluyor, ikinci olarak da %57 oranla ‘sağlığa daha kolay erişim’ talep ediyor.

Anketin diğer öne çıkan sonuçları ise şöyle:

GEÇTİĞİMİZ 30 SENE

İnternetin tüketiciler için mümkün kıldığı birinci şey %74 oranla ‘güncel kalıp gelişmelerden haberdar olmak’. Listede daha sonra %71 oranla ‘eğlence’ ve %70 oranla ‘aile ve arkadaşlarla haberleşmek’ geliyor. Eğlence sektörü ise %39 oranla günümüze kadar yaşanan teknolojik gelişmelerden en çok faydalan endüstri olarak görülüyor. Finans sektörü %31 oranla eğlence sektörünün peşinden geliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ 30 SENE

%63 oranla eğitime daha kolay erişim, anket katılımcılarının önümüzdeki 30 sene içinde internetin mümkün kılmasını istediği şeyler listesinin başında geliyor. Eğitim erişimini %57 oranla sağlığa daha kolay erişim takip ediyor. Teknolojik gelişmelerden hangi sektörlerin daha fazla yarar sağlayacağı sorulduğunda ise kullanıcıların ilk seçimi %34 oranla ‘sağlık’ ve %32 oranla ‘eğitim’.

EN POPÜLER ETKİ

İnternetin bugüne dek topluma en çok fayda sağladığı konuların başında %39 oranla ‘insanları birleştirmek’, %35 oranla ‘gelişmiş iletişim’ ve %35 oranla yeni öğrenme yolları’ geliyor.

ONSUZ YAŞAYAMAYIZ!

İnsanların üçte birinden (%39) fazlası kişisel hayatlarında internet olmadan yaşamayı hayal bile edemiyor. Cisco EMEA Başkanı David Meads anket sonuçları ile ilgili şu yorumlarda bulunuyor: “İnternetin hayatımızda büyük bir yer kapladığı bir dünyada yaşıyoruz. 2022’ye kadar global ağlarda tüm internet tarihinin toplamını dahi geçecek kadar bir internet trafiği göreceğiz. Bu trafik hepimizden ve artan bir şekilde de makinelerimizden kaynaklanıyor. Anket internetin hayatlarımızdaki etkisini ve insanların internetten beklentilerini ortaya koyuyor. Bu potansiyeli anlayabilmek için sağlık, eğitim veya başka sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bağlantıların önemini anlamaları ve güvenli bir şekilde bundan fayda sağlayabilmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra, şirketler bir ağ üzerinde kişileri, yerleri, fikirleri ve nesneleri bağlamak sonucu oluşan patlamanın karmaşıklığını yönetebilmeliler”

ANKETİN KAPSAMI

Bu araştırma Cisco için 27 Şubat 2019-8 Mart 2019 arasında ‘Opinion Matters’ tarafından 11,070 yetişkin katılımcının katıldığı panel sonucunda gerçekleştirildi. Anket katılımcılarının minimum 250 kişisinin 16-24 yaşları arasında veya 55 yaş ve üstü olmaları zorunluydu. Ankete Belçika, Fransa, Almanya, Suudi Arabistan, İtalya, Hollanda, Lüksemburg, Polonya, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Britanya’dan katılım sağlandı.