İLETİŞİM VE ULAŞTIRMADAKİ YABANCI KELİMELERİ KALDIRALIM

İLETİŞİM VE ULAŞTIRMADAKİ YABANCI KELİMELERİ KALDIRALIM

Teknoloji geliştikçe, iletişim ve ulaştırma alanında sürekli yeni kelimeler hayatımıza giriyor. Ancak yabancı kelimeleri değil, Türkçelerini tercih edebiliriz.

Teknolojinin en hızlı geliştiği alanlardan ikisi; iletişim ve ulaştırma… Hal böyle olunca hayatımıza sürekli yabancı kelimeler giriyor. Türk Dil Kurumu (TDK) uzmanları, dilimize yerleşen yabancı kelimelere karşılık olarak, Türkçenin ses ve dil bilgisine uygun yeni kelimeler türetiyor. Alınan tedbirler sayesinde Türkçenin tamamen yabancı kelimelerin istilasında kalınması engellenmeye çalışılıyor. Biz de sektörde kullanılan yabancı kelimeleri ve bulunan Türkçe karşılıkları derledik.

İşte bu ayki kelimelerimiz ve karşılıkları:  

AKS-DİNGİL
Fransızca kökenli bir kelime olan aks otomotiv sektöründe kullanılıyor. “Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, eksen…” anlamına gelen aks kelimesinin Türkçe karşılığı dingil…

BANDROL-DENETİM PULU
Fransızcadan dilimize geçen bandrol, “Paketlerin, şişelerin ağızlarına konulan şerit veya etiket.” Sektörü ilgilendiren şekli ile ise, devletçe verginin kesildiğini gösteren etiket…” anlamlarına geliyor. Kelimeye bulunan Türkçe karşılık ise denetim pulu…

ÇİP-YONGA
İngilizce olan kelime, “Milimetrik yüzeyler üzerinde on binlerce devre elemanından oluşan ve son derece karmaşık elektronik devrelerin yerleştirildiği, genellikle silikon benzeri yarı iletken malzeme…” anlamına geliyor. Bulunan Türkçe karşılık ise yonga…

DEKODER-ÇÖZÜCÜ
İngilizceden dilimize giren dekoder kelimesi, “Elektronik alıcılar için şifre veya bilgi çözücü…” anlamına geliyor. Kelimeye dil uzmanlarının bulduğu karşılık ise çözücü…

EKİPMAN-TAKIM
Fransızcadan dilimize giren kelime, “Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı…” anlamına geliyor. Türk dili uzmanlarının kelimeye bulduğu karşılık ise takım…

FAKS-BELGEGEÇER

Kullanımı eskiye göre çok az olsa da Fransızcadan dilimize geçen kelime, “Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, belgeç…” anlamına geliyor. Kelimeye bulunan karşılık ise belgegeçer (belgeç)…