Cobot’ların İş Hayatındaki Varlığı Her Geçen Gün Artıyor

Cobot’ların İş Hayatındaki Varlığı Her Geçen Gün Artıyor

Dünyada, fabrikalarda bulunan robot gücünün varlığı her geçen yıl artıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu raporuna göre, 2021 yılında fabrikalarda kullanılan robot yoğunluğu 2015 yılına kıyasla iki kat arttı. Universal Robots Türkiye & MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, iş süreçleri gelecekte daha yaygın şekilde otomatikleşse dahi insanın odakta kalmaya devam edeceğini söyledi.

Robotlar dünyanın geleceğini büyük oranda değiştiriyor. Fabrikalarda kullanılan robot yoğunlukları her geçen yıl artıyor. Uluslararası Robotik Federasyonu’nun (IFR) 2021 Aralık’ta açıkladığı ‘2021 Dünya Robot Raporu’na göre küresel robot yoğunluğu iki katına çıktı. Yapılan açıklamada, endüstriyel robot kullanımı 10 bin çalışan başına 126 robot oldu. Bu oran 2015’te 66’ydı.

Kolaboratif robotların pazar payı artmaya devam ediyor

Dünyada robotla otomasyon hızının oldukça yüksek olduğunu belirten Gök, “IFR verilerine göre dünya genelinde yıllık ortalama 400 bin robot satılıyor. Son yıllarda otomasyona yönelik çalışmalar ivme kazandı. Konvansiyonel robotlara göre daha az yer kaplayan ve ihtiyaç halinde insan ile yan yana güvenli bir şekilde çalışabilen kolaboratif robotlar pazar payını her geçen gün artırıyor. Teknoloji, hayatın içine daha fazla girerek, yeni mesleklerin oluşmasında alışılagelmiş uygulama şekillerinin değişmesinde önemli rol oynuyor. Orta ve uzun vadede cobot teknolojisi, insan hayatının sadece endüstriyel alanında yer almayıp; sağlık, sosyal ve hizmet alanlarındaki varlığını da artırarak sürdürecek” dedi.

İşletmelerin otomasyona geçebilmesi için en kısa ve güvenilir yol cobot’lar

Endüstriyel robot kollarının metal ve talaşlı imalattan, plastik ve polimere, medikalden gıda ve tarıma kadar KOBİ’ler dâhil her sektörde tüm ölçeklerdeki işletmelerde çalışabildiğini vurgulayan Gök, “Kolaboratif robotlar; çapak alma-polisajdan, makina beslemeye, cıvatalamadan paketleme-paletlemeye, test ve örnek almadan kaynaklamaya kadar tüm uygulamalarda kullanılıyor. Risk analizine bağlı olarak hiçbir güvenlik bariyerine ihtiyaç duymadan insanlar ile yan yana, esnek üretimin kapılarını açan işbirliğine dayalı robotlar, dar alanda tüm eksenlerde ± 360 derece dönüş kabiliyetine sahip. Son derece hafif olan cobot’lar, üretim düzenini değiştirmeden birden çok üretim hattına kolayca tekrar konumlandırılabiliyor. Ayrıca cobot’lar, gerek yüksek üretim adetlerinde gerekse düşük üretim adetlerinde geniş yelpazedeki ürün çeşitliliğinin olduğu üretimlere uyarlanarak yüzde 500’lere varan verimliliğiyle fark yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Endüstri 5.0’la insan cobot iş birliği doğuyor

İş süreçleri gelecekte daha yaygın bir şekilde otomatik olarak sürdürülecek olsa dahi insanın odakta kalmaya devam edeceğini belirten Gök, “Robotlar, insanın yaratıcı ve kritik zamanlarda doğru karar alabilen düşünsel kapasitesinin yerini alamayacaklar. Dolayısıyla geleceği ne karanlık fabrikalarda ne de geleneksel işçilikte aramalıyız. Robotik otomasyonun faydaları ile insanın eleştirel düşünme gibi alanlardaki benzersiz bilişsel yeteneklerinin birleştiği yeni bir süreç doğuyor. UiPath tarafından yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 88’inden fazlası otomasyonun insanın daha etkili çalıştığına ve cobot-insan işbirliği ile iş verimliliğini artırdığına inanıyor” şeklinde konuştu.

Cobot’lar Tüm İşletmeler İçin Artık Bir Gereklilik